Tarihi Değirmenci Sözen

Eminönü’ndeki tarihî Sözen Değirmencisi 1870 yılından bu yana, beş kuşaktır sürdürüyor varlığını. Ustalar babadan oğula devir daim etse de burada değişmeyen tek şey değirmenin kendisi. Torna tezgâhının başındaki Hikmet Sözen 13 yaşında başlamış mesleğe. Büyük dedesi İsmail Bey, mesleğin piriymiş. Sonra dedesi Yakup ve babası İsmail beyler devralmış görevi. 120 yıldır kendilerine ait dükkânda kocaman bir ocak ve körük varmış eskiden. “Demiri ocakta ısıtıp kaba kısmını örste döverdik.” diyor Sözen. Daha sonra eğe ile ince işi halledilip adam ediliyormuş değirmenler. Şimdiyse değirmenin makine kısmı tornadan çıkıyor. Daha sonra eğe ile diş açılıp dıştaki sarı kısmın montesi yapılıyor. Eskisi kadar zahmetli olmasa da büyük bir özen ve sabır istiyor bu iş. Bu sebepten olacak baba-oğul birlikte çalışarak günde en fazla 10 değirmen çıkarabiliyorlar tezgâhtan.

Tarihi Değirmenci Sözen

A-Z Fiyat Büyükten Küçüğe Sıralamayı Ayarla