Anadolu Sanatlarının Modern Yorumları WORLDWIDE DELIVERY YENİ: Berna Terziahmetoğlu Ürünleri İncele >>

Ana maddesi kil olan çini, tabak, çanak, kâse, vazo gibi objelere genel adıyla seramik denilmektedir. Seramik eşya, kullanılan toprağın cinsine ve yapılışına göre başlıca pişmiş toprak eşya, çini ve porselen olarak üçe ayrılmaktadır.

Geleneksel Türk sanatlarından çini, ağırlıklı olarak mimari yapıların iç ve dış süslemelerinde kullanılmıştır. İlk Müslüman Türk Devleti’ni kuran Karahanlılar dönemine ait yapılarda görülen çini sanatı, bu sanatın bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğuna işaret eder. Türkler'de mimariye bağlı olarak gelişen çini, asıl büyük ve sürekli gelişmesini Anadolu Türk mimarisinde göstermiştir. Mimaride kullanılan duvar çinilerine kaşi; kullanma amaçlı üretilen vazo, kupa, sürahi, bardak ve benzeri seramik ürünlere ise evani adı verilmiştir. Osmanlı Sanatı’nda çinicilik desen ve renklerdeki daimi yeniliklerle ve çeşitli tekniklerle sürekli gelişmiştir. 16. yüzyılda zirveye ulaşan Türk çini sanatının ana merkezleri İznik ve Kütahya olmuş; 18. yüzyılda bölgesel özellikler gösteren Çanakkale seramikleri ortaya çıkmıştır. 18. yüzyıldan itibaren İznik, çini ve seramik merkezi olarak önemini yitirmiştir.

Pişmiş toprak eserler arasında Türk sanatında en geç görülen porselendir. 19. yüzyılın ortalarında Haliç'te bir porselen fabrikası kurulmuş ve Eser-i İstanbul adıyla porselenler üretilmiştir. II. Abdülhamit döneminde ise Yıldız Sarayı bahçesinde Yıldız Porselen Fabrikası kurulmuştur.

Sitemizde birbirinden güzel eserleri bulunan seramik, çini sanatçılarımız Zeynep Tişkaya, Tulya Madra, Meliha Coşkun, Mehmet Gürsoy, Mara Gülerşen, Designed By Be.St. ve Adil Can Nursan Atölyesi sanatçılarıdır.

A-Z Fiyat Küçükten Büyüğe Sıralamayı Ayarla