Anadolu Sanatlarının Modern Yorumları WORLDWIDE DELIVERY YENİ: Paul Hepworth Ürünleri İncele >>

Paul Hepworth

Paul Hepworth, İstanbul'da yaşayan bir dokuma sanatçısı. Quraq adlı tasarım markasını Osman Balbaros ile beraber yaratan sanatçı, eserlerini Orta Doğu'nun sonsuz kumaş, desen ve renk çeşitliliğinden aldığı ilhamla yaratıyor. Hayatının yarısından fazlasını Afganistan, Suriye ve Türkiye arasında yaşayarak geçiren sanatçı, buralardaki kültürün ürünü olan dokumaları koruma altına alıp tasarlıyarak koleksiyonuna katmıştır. Dolayısıyla bu kültürlerin sanatına aktarım süreci doğal yolla gerçekleşmiştir. Sanatçının amacı eski dokuma ürünleri alıp, modern evlerde kullanılabilecek objelere dönüştürmek ama bunu yaparken de geldikleri kültürlere güçlü göndermeler yapmaktır.

Sanatçı güçlü, çağdaş bir estetik duygusu ifade eden dokusal farklılıklarla yeni uyumlar yakalamak için dokumaları birbiriyle eşleyerek geometrik desenler keşfediyor. 

Quraq markası tasarımlarında tüm Orta Doğu'dan özellikle Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan ve Anadolu'dan vintage (ikinci el) dokumaları birbiriyle eşliyor. Kullanılamayacak hale gelmiş olsalar bile dokuyup işleyen kişilerin ve bulundukları toprakların değerinden dolayı her birinin üstüne titreniyor. Zaman zaman lekeli ve hasarlı ama hala çok güzel olan bu el işlemesi, el işlemesi parçalar türünün tek örneği olacak yastık, yatak örtüsü yapmak için yeniden bir araya getiriliyorlar. Her biri eşsiz ve Orta Doğu'nun kültür çeşitliliğini, rengini ve canlılığını yansıtıyor.

Paul Hepworth

A-Z Fiyat Büyükten Küçüğe Sıralamayı Ayarla