Anadolu Sanatlarının Modern Yorumları WORLDWIDE DELIVERY YENİ: Lületaşı Ürünleri İncele >>

"Minyatür asker"in tarihi, "oyuncak asker" olarak yaygınlaştığı XIX. yüzyıldan çok daha eskilere gider. Eski Mısır ve Sümer uygarlıklarına ait mezarlarda bulunan adak amaçlı minyatür asker ve savaş arabalarının günlük yaşamda da dekoratif eşya olarak kullanıldıkları şüphesizdir.

MS. III. Yüzyıldan kalan buluntulara bakılırsa, kurşundan yapılma minyatür lejyoner ler Roma İmparatorluğu'nun her yanına yayılmıştı. Ortaçağ şövalyeleri ise destan ve kahramanlık menkıbelerinin yanısıra, hala o dönemden kalan ahşap, fildişi ve metal minyatürlerle yaşamaktadırlar. Rönesans İtalyası'nın büyük gümüş ustası Benvenuto Cellini'nin minyatür asker modelleri türünün en muhteşem örneklerinden sayılmaktadır. XIII. Louis Fransa veliahtı iken annesi Marie de Medici'nin armağan ettiği gümüş orduyu kendi döktüğü figürlerle genişletmişti. Sonraki veliahtlara da intikal eden bu ordu yeni eklemelerle genişlemiş; geliştirilen mekanik düzeneklerle hareket yeteneklerine de kavuşmuştur. Bu muhteşem koleksiyonun mali nedenlerle eritilip külçe gümüşe dönüştürüldüğü sanılmaktadır.

Minyatür askerlerin XVIII. Yüzyılın sonunda, dönemin askeri birliklerini üst düzey sanatsal yetenekleriyle yansıtan yapımcılar ve ressamlar sayesinde oyuncak pazarı için yaygın biçimde üretilmeye başlamasıyla koleksiyoncular için yeni bir alan açılmış oldu. Boyanmamış figürleri satın alarak boyayan eli yatkın koleksiyoncular ise sıra dışı örnekler meydana getirdiler. 1950'lerde oyuncak metal askerlerin ticari üretimi hemen hemen durdu ve yerlerini plastikler aldı. Bu biçimde ortadan kalkan metal askerler koleksiyoncuların gözdesi oldu. Günümüzde ise tekrar canlanan metal asker yapımı hemen hemen tümüyle koleksiyonculara hitap etmektedir.

Türkiye'de zaman içinde ahşaptan torna ve plastik döküm askerler yapıla gelmiştir. Eskiden ithal edilenlerin dışında metal asker üretimi ise, Galeri Alfa'nın girişimi ile özel olarak oluşturulan atölyede Galeri Alfa tarafından özel olarak imal ettirilen Osmanlı Ordusu kurşun asker dizileridir. Dizilerdeki figürler, eski kıyafet albümlerindeki resimlere ve gravürlere dayanılarak oluşturulmaktadır. 

A-Z Fiyat Küçükten Büyüğe Sıralamayı Ayarla