Meerschaum terimi Almanca'da bu yumuşak madene verilen adı olup, lületaşı anlamına gelir. En kaliteli lületaşı, Türkiye'de Eskişehir'in ovalarından çıkarılır. Lületaşı çıkarıldığında yumuşak ve tebeşir benzeri bir madendir. Şekil verme ve oyma işlemleri madenin yumuşak olduğu bu sürede gerçekleştirilir ve bunu takiben yavaş bir kurutma süreci başlar. 

Arkeolojik çalışmalar, lületaşının yaklaşık beş bin yıl öncesinden bilindiğini ve değişik amaçlarla kullanıldığını göstermiştir. E. F. Glocker adlı Alman mineralog tarafından 19. yüzyıl ortalarında fark edilen lületaşının dünyada en çok bulunduğu yer Eskişehir'dir. İşlenmesi kolay beyaz renkli, gözenekli bir mineral olan lületaşının bol miktarda bulunduğu Eskişehir'in Sepetçi ve civar köylerinde 300'den fazla lületaşı ocağı bulunmaktadır. Çıkarılan taşlar, yine aynı bölgedeki atölyelerde işlenmektedir.

Toprak içinde, geniş damarlar içinde serpilmiş çakıl kümeleri halinde bulunan lületaşının ana maddesi hidratlaşmış magnezyum ve silisyum içerikli kaya parçalarıdır. Lületaşını çıkarmak için 20-25 metre derinliğinde kuyular açılır ve derine inildikçe kaliteli ve beyaz taşlar bulunur. 

Ülkemizde lületaşı 1940’lı yıllarda işlenmeye başlanmış ve 1950’li yıllardan itibaren de el sanatı olarak gelişim göstermiştir. Ustaların hayal gücü ve el mahareti sayesinde 1970’li yıllardan bu yana ürün yelpazesi oldukça genişlemiştir. Kile benzer yapıdaki, beyaz ve krem renkli, gözenekli, yumuşak dokulu lületaşı işlenerek dekoratif süs eşyalarına dönüştürülür.

Sitemizde birbirinden güzel eserleri bulunan lületaşı sanatçılarımız Rafi Işık ve Sinan Atilla'dır.

A-Z Fiyat Küçükten Büyüğe Sıralamayı Ayarla