Anadolu Sanatlarının Modern Yorumları WORLDWIDE DELIVERY YENİ: Mina by Tansu Komar Ürünleri İncele >>

Batı sanatı kaynaklı bir teknik olan gravürün Türkçe karşılığı ‘oyma resim’ dir. Yüzyıllardır kullanılan bir baskı tekniği olan gravür, bir resmin, dönemlere göre değişen farklı malzeme üzerine (ahşap, bakır, taş, çelik) farklı teknik ve yöntemlerle oyularak kagıda aktarılması sonucu elde edilen bir özgün baskıdır. Kitap resimleme, belgeleme ve sanat alanında kullanılan bu teknik 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanat dışındaki alanlardaki kullanımını fotoğrafa kaptırmıştır. Kültürel geçmişimizle, yaşadığımız kentin gelişimi ve değişimi ile ilgili olarak bize görsel bir bilgi veren gravürler, sanatsal niteliklerinin yanında belgesel bir nitelik de taşırlar.

Kırım Savaşı, 1877 Osmanlı-Rus Savaşı gibi siyasi haritayı değiştiren olaylarla birlikte fotoğrafın ortaya çıkması ve matbaanın yaygınlaşmasıyla birlikte gezginlerin yerlerini savaş muhabir ressamları almış ve seyahatnameler dönemi de kapanmıştır.

A-Z Fiyat Küçükten Büyüğe Sıralamayı Ayarla