Anadolu Sanatlarının Modern Yorumları WORLDWIDE DELIVERY YENİ: Funda Göker Ürünleri İncele >>

İnsanlık tarihinin en eski sanatlarından biri olan deri işleme sanatı, yüzyıllar boyu Anadolu'da yaşayan çeşitli uygarlıklar tarafından ayakkabıdan çantaya giyimde, sandık, kap kaçak gibi ev eşyalarında, müzik aleti, kitap cild kapağı ya da deri üzerine yapılan işlemelerle süs eşyası gibi pek çok farklı alanda kullanılmıştır.

Deri işlemeyle ilgili ilk bulgular Neolitik yerleşim olan Çatalhöyük’ te ortaya çıkmıştır. Anadolu’nun görkemli uygarlıklarından Hititler'in M.Ö 2000-1200 yılları arasında alüminyum ile tabaklama sanatını geliştirdikleri bilinmektedir. Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya göçüyle birlikte deri işleme sanatı gelişimini sürdürmüştür. 1077 – 1307 yılları arasında Anadolu Selçuklu dönemi, Türkler'in ana yurtlarından taşıdıkları kültürle Anadolu’nun yerel kültür birikimlerinin bir sentezini ortaya çıkarır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkler'in deri ustalığı Ahiler'in desteğiyle büyük ilerleme göstermiştir. Fatih Sultan Mehmet, fethettiği İstanbul'da Yedikule yakınlarında günümüzde Kazlıçeşme denilen yerde 33 salhane, 360 tabakhane yaptırmıştır. 16. ve 17. yüzyıllarda Türk dericiliği en parlak devrini yaşamıştır. Türkler'e özgü bir deri yapım yöntemi olan “sahtiyan”, bu dönemde dünyaca kabul görmüş ve İngilizce literatüre “Turkish Leather” olarak girmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu’da neredeyse her kasabada deri işlemeciliği var olmuştur. Dünyaca kabul görmüş Türk deri işlemeciliği, kalitesini günümüzde de devam ettirmektedir.

Sitemizde Meral Doğan ve Moria'nın en güzel deri ürünlerini bulabilirsiniz.

A-Z Fiyat Küçükten Büyüğe Sıralamayı Ayarla