Ahşap sanatı Türk el sanatlarının en güzel örneklerinin sunulduğu sanat dallarından biridir. Ağaç işçiliğinin sanat olarak tanımlanması, mimari yapıların ağaçtan yapılan eserlerle süslenmesinden doğmuştur. Yapılan kazı çalışmaları, Türkler'in ahşap sanatı ile çok eskiden beri ilgilendiklerini ortaya koymaktadır. Köklü bir geçmişe sahip ahşap sanatımız doruk noktasına Osmanlı döneminde ulaşmıştır.

Selçuklu ve Anadolu Selçuklu dönemleri ağaç işçiliği ele alındığında Rumili bezemenin ve ejder, çift başlı kartal gibi belli başlı figürlerin ağırlıkta kullanıldığı görülür. XV. yüzyıl erken Osmanlı döneminde ağaç işçiliği Anadolu Selçuklular devrinde uygulanan ve iyi örnekler veren teknikleri kullanmıştır. Selçuklular’ın kullandığı tekniklerin yanı sıra sedef, bağa, fildişi gibi farklı malzemelerin kullanılarak göz alıcı zengin eserlerin ilk örnekleri verilmiş ve XVI. yüzyıl Osmanlı ahşap sanatı ile Anadolu Selçuklu ahşap sanatı arasında bir köprü oluşturulmuştur.

Osmanlılar'da ağaç işleri ile uğraşan sanatkara verilen isim bilinmemekle birlikte bazı belgelerde “nahhat” sözcüğü geçer. Osmanlı'da XV. yüzyılda genellikle bitki motifleri ve geometrik motifleri ön plana çıkarılmış; XVII. yüzyılda özellikle Kur’an muhafazaları ve rahlelerde fildişi ve sedef kakma tekniği kullanılmıştır. XVIII. yüzyılda ise Osmanlı ahşap işçiliğinin Avrupa Barok ve Rokoko tarzlarının etkisine girdiği görülür.

Osmanlı ahşap sanatında şimşir, ıhlamur, meşe, ceviz, elma, armut, sedir, gül ve abanoz ağaçlarından yapılan eserler arasında, sütun başlıkları, kornişler, konsollar, dolap kapakları, kapı ve pencerelerin yanı sıra, minber, kürsü, rahle, Kur'an muhafazası, raf, kutu, kavukluk ve çekmecelere de rastlanır.

Sitemizde Kadri Başçı'nın birbirinden güzel ahşap sanatı eserlerini bulabilirsiniz.

A-Z Fiyat Küçükten Büyüğe Sıralamayı Ayarla