Anadolu Sanatlarının Modern Yorumları WORLDWIDE DELIVERY YENİ: İbrahim Kuşlu Ürünleri İncele >>

HADD - Hisar Anadolu Destek Derneği

Hisar Anadolu Destek Derneği (HADD), kırsal kesimden Van'a göç etmek zorunda bırakılmış düşük gelirli ailelerin genç kızlarını desteklemek üzere kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir dernektir.

Hedefimiz şehrin kenar mahallelerinde yerleşik genç kadınlara ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirecek el becerileri kazandırmak ve yörenin kültür ve sanat değerlerinin yaşamasını desteklemektir. 

İkincil hedefimiz ise, yerel halkın köyden kente zorunlu göçü nedeniyle bu bölgede unutulmaya başlayan yün boyama ve kilim dokuma sanatını yaşatmaktır. Van Kilim Atölyesi projesi bu iki hedefin birleşimiyle geliştirilmiştir.

Ümit Kıvanç’ın hazırladığı, köylerinden göç etmek zorunda kalmış ailelerin genç kızlarına, yörenin özelliklerine sadık kalınarak kilim dokuması öğretilen bir atölyenin konu edildiği   “Kızlar ve Kökler” belgeseli projenin ilham kaynağı oldu. Bu kilim atölyelerinin yaratıcısı Sn. Enver Özkahraman liderliğinde Van'ın dış mahallelerinde dört Kilim Atölyesinin faaliyete geçmesini sağladık. Atölyelerde genç kızlar, gün içinde açık eğitimlerini destekleyen okuma-yazma, ana-çocuk sağlığı gibi derslere katılırken, kalan vakitlerinde kilim dokuyorlar. Evden dışarı çıkma imkanları kısıtlı olan yörenin genç kızları için bu atölyeler, bir anlamda dünyaya açılan bir kapı.  

HADD - Hisar Anadolu Destek Derneği

A-Z Fiyat Büyükten Küçüğe Sıralamayı Ayarla