Anadolu Sanatlarının Modern Yorumları WORLDWIDE DELIVERY YENİ: Banyo / Hamam Ürünleri İncele >>

Cam, antik çağlardan beri birçok eşyanın yapımında kullanılmaktadır. Saydam ya da yarı saydam olan camın ham maddesi en çok kumda bulunan silisyumdur. Kırılgan bir yapıya sahip olan camın şeklen işlenmesi farklı tekniklerle yapılır. Bu tekniklerin en bilineni kalıplama tekniğidir. Eriyik haldeki camın özel araçlar yardımı ile şekillendirilmesine dayalı bu sanat dalı ile gerek kullanım amaçlı, gerekse süs ve dekorasyon amaçlı birçok ürünün imalatı yapılabilmektedir. Kalıplama tekniğinde önceden hazırlanmış kalıba dökülen cam, donduktan sonra kalıptan ayrılır.

Diğer bir teknik ise “üfleme tekniği”dir. Eriyik ve sıvı halde bulunan cam; “pipo” adı verilen içi boş boru ile üflenerek istenilen şekle büründürülür. Bu şekilde bardak, vazo, sürahi gibi kullanım amaçlı ürünler üretilebilmektedir. Cam eşyanın üzerine boya ve desen işleme sanatına ise “vitray” adı verilir. Vitrayın orijinali kırık camların birleştirilmesi ile desenin oluşturulmasıdır; ancak hazır camın üstünde özel cam boyaları ile desen yapılması daha sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Türk tarihinde cam sanatının yeri çok büyüktür. Yapılan kazı çalışmalarında Selçuklu ve Artuklular dönemlerine ait cam işleri bulunmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet tarafından desteklenen cam sanatının merkezi İstanbul olmuştur. Geleneksel Türk cam ürünü Çeşm-i Bülbül, Beykoz işi olarak da bilinir. Ülkemiz cam sanatı konusunda dünyaca bir üne sahiptir.

Sitemizde birbirinden güzel cam sanatı örnekleri bulunan sanatçılarımız Halil İbrahim MertSerap BaşolYasemin Aslan BakiriBerna Terziahmetoğlu'dur.

A-Z Fiyat Küçükten Büyüğe Sıralamayı Ayarla